Z POWODU BRAKU DOFINANSOWANIA ZARÓWNO Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO JAK I NARODOWEGO CENTRUM KULTURY FESTIWAL ORKIESTR - ŻUROMIŃSKIE GRANIE ZOSTAJE ODWOŁANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żuromińskie Granie 2022

Muzyków

Sponsorów

Orkiestr

Utworów

Program IV Festiwalu
Strażackich i Amatorskich

Orkiestr Dętych – Żuromińskie Granie 2022

11.30 – 12.00
Przemarsz Orkiestr ulicami miasta na plac koncertowy
12.00
Oficjalne otwarcie IV Festiwalu Strażackich i Amatorskich Orkiestr Dętych – Żuromińskie Granie 2020.
12:10
Wspólne odegranie 2 utworów
12:20
Rozpoczęcie konkursu estradowego
14.30 – 15.00
Przerwa w koncercie  
(spotkanie integracyjne Kapelmistrzów wszystkich orkiestr)
15.00
c.d. konkursu
18.00
Ogłoszenie wyników przez Jury Festiwalu, wręczenie nagród i koncert laureata.
18.30
Zakończenie IV Festiwalu Strażackich i Amatorskich Orkiestr Dętych – Żuromińskie Granie 2022

Trochę historii…

Bardzo ważnym krokiem naprzód w życiu osady jaką był Żuromin, było zorganizowanie straży ogniowej ochotniczej. 
Przy tworzeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurominie, jak zwykle największe trudności sprawiało zgromadzenie funduszy, choć chętnych do wstąpienia w szeregi straży ogniowej ochotniczej  było bardzo wielu. Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym na czynnych członków zapisało się ponad 100 osób. Tak było w roku 1908. Ale nie znaczy to, że mieszkańcy Żuromina nie byli wcześniej zorganizowani. W 1902 roku opracowali ustawę, czyli inaczej mówiąc statut straży ogniowej. Chęć wstąpienia do niej wyraziło około 100 osób, przeważnie narodowości żydowskiej, ale z braku funduszy wyposażenie straży ogniowej w „tabor” zostało przesunięte w czasie. Nad powstaniem straży ogniowej w Żurominie najgorliwiej pracowali aptekarz Władysław Kaczyński i dr Antoni Wolski.

Napisz do nas

Włodzimierz Wiśniewski
Prezes OSP Żuromin

Ul. Batalionów Chłopskich 18
09-300 Żuromin

telefon: 500 162 998
e-mail: wlodekw67@wp.pl

3 + 7 =

WEŹ UDZIAŁ