Żuromińskie Granie 2018


W roku 2017 w I Festiwalu wzięło udział 16 orkiestr dętych z terenu całej Polski. Na scenie w Parku Miejskim muzykowało 628 muzyków, którzy zagrali łącznie 68 utworów. Na festiwalu gościnnie wystąpił Chór Nauczycielski BELCANTE z Rypina.

Dlatego w roku 2018 Ochotnicza Straż Pożarna w Żurominie postanowiła zorganizować II Festiwal Strażackich i Amatorskich Orkiestr Dętych w dniu 24 czerwca 2018 roku. Do organizacji festiwalu włączyła się również Gmina i Miasto Żuromin oraz Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego w Warszawie

Program Festiwalu - 24 czerwca 2018

11.30 – 12.00 - Przyjazd Orkiestr Dętych do Żuromina (parking dla orkiestr boisko przy Caritasie).

12.00
- Oficjalne otwarcie II Regionalnego Festiwalu Strażackich i Amatorskich Orkiestr Dętych – Żuromińskie Granie 2018.

12.10
– Wspólne odegranie 3 utworów

12.20
- Rozpoczęcie konkursu – estrada w Parku
Miejskim w Żurominie, Plac Józefa Piłsudskiego 27

15.00 - 15.30 - przerwa w koncercie
(spotkanie integracyjne
Kapelmistrzów wszystkich orkiestr)


Trochę historii...


Bardzo ważnym krokiem naprzód w życiu osady jaką był Żuromin, było zorganizowanie straży ogniowej ochotniczej.
Przy tworzeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurominie, jak zwykle największe trudności sprawiało zgromadzenie funduszy, choć chętnych do wstąpienia w szeregi straży ogniowej ochotniczej  było bardzo wielu. Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym na czynnych członków zapisało się ponad 100 osób. Tak było w roku 1908. Ale nie znaczy to, że mieszkańcy Żuromina nie byli wcześniej zorganizowani. W 1902 roku opracowali ustawę, czyli inaczej mówiąc statut straży ogniowej. Chęć wstąpienia do niej wyraziło około 100 osób, przeważnie narodowości żydowskiej, ale z braku funduszy wyposażenie straży ogniowej w "tabor" zostało przesunięte w czasie. Nad powstaniem straży ogniowej w Żurominie najgorliwiej pracowali aptekarz Władysław Kaczyński i dr Antoni Wolski.