Żuromińskie Granie 2020

Żuromin, 28 czerwiec 2020 roku

Serdecznie zapraszamy orkiestry do wzięcia udziału w IV Festiwalu Strażackich i Amatorskich Orkiestr Dętych – Żuromińskie Granie 2020.

Festiwal odbędzie się w ostatnią niedzielę czerwca: 28.06.2020

Ochotnicza Straż Pożarna w Żurominie przy współudziale Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie, Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego w Warszawie,  w 2020 roku organizuje już IV edycję Festiwalu Strażackich i Amatorskich Orkiestr Dętych – Żuromińskie Granie 2020, który odbędzie się 28 czerwca 2020 roku.

Festiwal Strażackich i Amatorskich Orkiestr Dętych organizowany w Żurominie jest cyklicznym wydarzeniem, popularyzującym i zwiększającym zainteresowania oryginalną formą muzyki wykonywanej przez orkiestry dęte.Jest to doskonała okazja do spotkań międzypokoleniowych. Festiwal jak co roku ma charakter konkursu. Wszystkie orkiestry będą oceniane przez Jury festiwalu powołane przez organizatora. Festiwal ma na celu prezentację swojego dorobku artystycznego orkiestr biorących udział w festiwalu, ukazując jak ciekawa i przyjemna w odbiorze może być muzyka grana na instrumentach dętych. 

Festiwal w Żurominie, jako impreza muzyczna stał się ważnym czynnikiem kulturotwórczym, gdzie zgrani muzycy zachwycają zgromadzoną publiczność dźwiękami płynącymi z instrumentów.

Zasady festiwalu

Festiwal podzielony jest podzielony na dwie części:

 • Przemarsz Orkiestr ulicami Miasta na miejsce koncertowe
 • Koncert sceniczny

Ocenie Jury powołanego przez organizatorów podlegać będą:

 • dobór repertuaru (1-10 pkt.)
 • brzmienie i intonacja (1-10 pkt.)
 • interpretacja utworów (1-10 pkt.)
 • dynamika (1-10 pkt.)
 • ogólne wrażenie artystyczne (1-10 pkt.)

Maksymalna ilość punktów zsumowana może wynieść – 50 punktów. Ustalenia Jury są ostateczne.

Repertuar jest dowolny. Dodatkowo każda orkiestra wykonuje utwór obowiązkowy – ustalony przez organizatorów. Program nie może przekroczyć 25 minut łącznie z wejście i zejście ze sceny.

ZAPEWNIAMY:

 • wyżywienie
 • możliwość koncertów w plenerze (na placach miejskich, w parkach, w kościołach itd.)
 • dyplomy i puchary dla zespołów oraz nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc I – III oraz nagrodę specjalna Prezesa OSP Żuromin
 • promocję orkiestr dętych w lokalnych środkach masowego przekazu (telewizja, prasa, strona WWW)

Muzyków

Sponsorów

Orkiestr

Utworów

Program IV Festiwalu
Strażackich i Amatorskich

Orkiestr Dętych – Żuromińskie Granie 2020

11.30 – 12.00
Przemarsz Orkiestr ulicami miasta na plac koncertowy
12.00
Oficjalne otwarcie IV Festiwalu Strażackich i Amatorskich Orkiestr Dętych – Żuromińskie Granie 2020.
12:10
Wspólne odegranie 2 utworów
12:20
Rozpoczęcie konkursu estradowego
14.30 – 15.00
Przerwa w koncercie  
(spotkanie integracyjne Kapelmistrzów wszystkich orkiestr)
15.00
c.d. konkursu
18.00
Ogłoszenie wyników przez Jury Festiwalu, wręczenie nagród i koncert laureata.
18.30
Zakończenie IV Festiwalu Strażackich i Amatorskich Orkiestr Dętych – Żuromińskie Granie 2020

Trochę historii…

Bardzo ważnym krokiem naprzód w życiu osady jaką był Żuromin, było zorganizowanie straży ogniowej ochotniczej. 
Przy tworzeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurominie, jak zwykle największe trudności sprawiało zgromadzenie funduszy, choć chętnych do wstąpienia w szeregi straży ogniowej ochotniczej  było bardzo wielu. Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym na czynnych członków zapisało się ponad 100 osób. Tak było w roku 1908. Ale nie znaczy to, że mieszkańcy Żuromina nie byli wcześniej zorganizowani. W 1902 roku opracowali ustawę, czyli inaczej mówiąc statut straży ogniowej. Chęć wstąpienia do niej wyraziło około 100 osób, przeważnie narodowości żydowskiej, ale z braku funduszy wyposażenie straży ogniowej w „tabor” zostało przesunięte w czasie. Nad powstaniem straży ogniowej w Żurominie najgorliwiej pracowali aptekarz Władysław Kaczyński i dr Antoni Wolski.

Napisz do nas

Włodzimierz Wiśniewski
Prezes OSP Żuromin

Ul. Batalionów Chłopskich 18
09-300 Żuromin

telefon: 500 162 998
e-mail: wlodekw67@wp.pl

WEŹ UDZIAŁ