Żuromińskie Granie 2019

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Żurominie w roku 2017 zorganizowała I Festiwalu Strażackich i Amatorskich Orkiestr Dętych w którym wzięło udział 16 orkiestr  z terenu całej Polski. 

Dlatego w 2019 roku organizujemy III edycję Festiwalu Strażackich i Amatorskich Orkiestr Dętych, który odbędzie się 30 czerwca 2019 roku. Do organizacji festiwalu włączył się również Urząd Gminy i Miasta Żuromin oraz Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego w Warszawie.

Muzyków

Sponsorów

Orkiestr

Utworów

Program III Festiwalu
Strażackich i Amatorskich

Orkiestr Dętych – Żuromińskie Granie 2019

11.30 – 12.00
Przyjazd Orkiestr Dętych do Żuromina (parking dla orkiestr boisko przy Caritasie).
12.00
Oficjalne otwarcie II Regionalnego Festiwalu Strażackich i Amatorskich Orkiestr Dętych – Żuromińskie Granie 2018.
12:10
Wspólne odegranie 3 utworów
12:20
Rozpoczęcie konkursu – estrada w Parku 
Miejskim w Żurominie, Plac Józefa Piłsudskiego 27
14.30 – 15.00
Przerwa w koncercie  
(spotkanie integracyjne Kapelmistrzów wszystkich orkiestr)
15.00
c.d. konkursu – estrada w Parku Miejskim w Żurominie, Plac Józefa Piłsudskiego 27
17.00
Ogłoszenie wyników Festiwalowych, wręczenie nagród i koncert laureata.
17.30
Zakończenie III Festiwalu Strażackich i Amatorskich Orkiestr Dętych – Żuromińskie Granie 2019

Trochę historii…

 

Bardzo ważnym krokiem naprzód w życiu osady jaką był Żuromin, było zorganizowanie straży ogniowej ochotniczej. 
Przy tworzeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurominie, jak zwykle największe trudności sprawiało zgromadzenie funduszy, choć chętnych do wstąpienia w szeregi straży ogniowej ochotniczej  było bardzo wielu. Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym na czynnych członków zapisało się ponad 100 osób. Tak było w roku 1908. Ale nie znaczy to, że mieszkańcy Żuromina nie byli wcześniej zorganizowani. W 1902 roku opracowali ustawę, czyli inaczej mówiąc statut straży ogniowej. Chęć wstąpienia do niej wyraziło około 100 osób, przeważnie narodowości żydowskiej, ale z braku funduszy wyposażenie straży ogniowej w „tabor” zostało przesunięte w czasie. Nad powstaniem straży ogniowej w Żurominie najgorliwiej pracowali aptekarz Władysław Kaczyński i dr Antoni Wolski.

Napisz do nas

Włodzimierz Wiśniewski
Prezes OSP Żuromin

Ul. Batalionów Chłopskich 18
09-300 Żuromin

telefon: 500 162 998
e-mail: wlodekw67@wp.pl

WEŹ UDZIAŁ